Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Regler for OtraRittet

Rytterne må rette seg etter arrangørens instrukser, følge trafikkreglene samt skiltanvisninger til arrangør. Det er også viktig å vise hensyn til andre deltakere, publikum og naturen.

  • Det er påbudt å bruke hjelm.
  • Lys/lykt fremme på sykkelen pga flere tunneler på strekningen.
  • "Lyd på øret" (ipod eller lignende) er forbudt av sikkerhetsmessige årsaker.
  • Alle deltakere sykler på eget ansvar, og de er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på almenn vei og for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
  • Startnummer og chip festes etter anvisning.
  • Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man er blitt tildelt.
  • Det er forbudt å sykle under en annens persons navn.
  • Forsøpling av naturen er strengt forbudt.
  • Brudd på en eller flere regler kan medføre diskvalifikasjon eller startnekt.


Avlysning
Ved avlysning av arrangement før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingent til dekning av utgifter.
Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangøren startkontingenten.

Refusjon av startkontingent - sykdom/skade/uheldige omstendigheter
All påmelding er bindende. I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man ikke kan stille til start, dette gjelder også ved sykdom.
Undersøk med eget forsikringsselskap da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO