Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Dispensasjonsregler

Alle ansatte i bedriften kan delta for laget, men noen ganger er ikke det nok. Du kan da søke om dispensasjon til å få benyttes spillere som ikke er ansatt.


Søknad er ferdig behandlet når søker mottar skriftlig svar.

Grunnleggende regler for dispensasjon

1. En utøver kan kun representere ett bedriftsidrettslag pr. sesong i en aktivitet. [1]
2. Dispensasjon innvilges for en sesong av gangen.
3. Det kan benyttes fritt antall utøvere på dispensasjon.
4. Personer som fra sesongens start til slutt er innleid/utleid kan delta for den bedriften hvor vedkommende har sitt daglige arbeid uten dispensasjon.
5. Spillere fra bedriftsidrettslag som trekker seg fra serien.
6. Alle som er arbeidsledige.
7. Dersom det søkes dispensasjon for en spiller som tilhører en bedrift med bedriftsidrettslag og lag i aktuell aktivitet, må laget skriftlig frigi spilleren det gjelder.
8. Det er anledning til å søke om dispensasjon for inntil 2 spillere mellom 34 og 35 år for deltakelse på oldboyslag(fotball).

Hvem kan ikke få dispensasjon?
9.   Aktiv utøver i samme eller beslektet idrettsgren under 30 år. [3]
10. Utøvere som ønsker å gå over fra et lag til et annet i samme sesong.
11. Utøvere på lag som er utestengt som en følge av brudd på idrettens regler.
12. Et lag som frigir spillere til andre bedriftsidrettslag, kan ikke selv søke dispensasjoner.

Unntak
13. Unntak fra regel 9-12 kan kun innvilges etter særskilt begrunnet skriftlig søknad.
     Slike søknader må være ferdig behandlet før utøveren kan delta.[1] Klart adskilte klasser regnes som ulike aktiviteter. For eksempel kan en spiller delta på ulike lag i mix volleyball og damer volleyball. Ulike divisjoner regnes ikke som ulike aktiviteter.

[2] Medlemmer i bedriftsidrettslaget kan være ansatte, ektefeller/samboere og barn over 16 år. Ektefeller/samboere og barn over 16 år kan ikke delta for laget om det er bedriftsidrettslag på eget arbeidssted som deltar i samme aktivitet.

[3] I bowling er aldersgrensen 40 år.

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO