Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Spilleregler

Vårt mål er å utvikle aktivitetstilbudet i tråd med lagenes ønsker. Spillereglene kan bli endret underveis, lagene vil da varsles via epost.


1.0 Oppmøte

Lag er forpliktet til å være klare til spill presis på kampstartidspunkt ihht terminoppsett. Dersom et lag ikke stiller til start i rett tid, gjelder følgende regler:

1-10 minutter forsinkelse gir tapt omgang med 2-0. Kampen fortsetter med 2. omgang, som startes av laget som leder 2-0.
10-20 minutter forsinkelse gir tapt omgang med 2-0. Kampen fortsetter med 3. omgang, som startes av laget som leder 4-0.
20-30 minutter forsinkelse gir tapt omgang med 2-0. Kampen fortsetter med 4. omgang, som startes av laget som leder 6-0.

Ved forsinkelse over 30 minutter regnes kampen som tapt 0-6. Dersom lag ikke møter til kamp gjelder samme regel. I kamper hvor motstander ikke møter, kan tiden anvendes til trening.
Omberamming av kamper tillates ikke.

Dersom ditt lag ikke kan stille til kamp, skal motstander og krets/curlingutvalg varsles. Lagenes kontaktinformasjon er tilsendt alle lagledere og er også tilgjengelig på nettsiden.

2.0 Varighet
Kampene spilles med 6 runder a`8 steiner innenfor 120 minutter. Dersom lagene ser at sisterunden ikke kan ferdigspilles innen tidsrammen på 120 minutter, skal laglederne enes om å avbryte den aktuelle runden og spille den som en ekstraomgang (se reglenes pkt 7.0 om ekstraomganger). Vi gjør oppmerksom på at en ekstraomgang vil ha en varighet på ca 10 minutter.
Curling er en gentlemanssport og det er viktig med ”fair play”. Uthaling av tid respekteres ikke (les mer om dette under poengregler).

3.0 Laget
Laget består av fire spillere + eventuelle reserver. Spillerne er delt inn i lead (ener), toer, viseskip (treer) og skip (firer). Reserver kan anvendes under kampen, men det skal ikke brukes mer enn fire spillere i èn og samme omgang. Spillere som er på ”benken” må av hensyn til motstanderlaget holde seg bak bosonene og ikke i spillets feltsoner. Kampen kan ikke gjennomføres med mindre enn 3 spillere på laget.
Skipen er leder for laget, vanligvis spiller han/hun firer. Skipen kan spille på den plass på laget han/hun vil. Når det er skipens tur til å spille, skal viseskipen ta skipens plass i boet.
Når laget er fulltallig med 4 spillere, skal hver spiller sette 2 steiner i hver omgang. Når skipen setter sine steiner, overtar viseskip kommandoen i boet.
Dersom laget stiller med 3 spillere, skal steinene fordeles slik: Eneren setter lagets 3 første steiner, toeren setter de 3 neste og treeren setter de 2 siste steinene.
Kampen kan ikke gjennomføres med mindre enn 3 spillere på laget. Stiller et lag med færre enn 3 spillere, skal resultat føres som tap 0-6. Det er ikke anledning til å avtale at kampen likevel skal være tellende. Spilletiden kan brukes til treningskamp.

4.0 Curlingbanen
Banen er en 44,5 meter lang og 5 meter bred(min 4.27 m) isflate med en sirkel, "boet” risset inn i, eller malt på isen i hver ende av banen. Diameter på boet er 3.66 meter og de tre sirklene har fått navn etter hvor store de er: 12 fot, 8 fot og 4 fot.
På hver side av banen er det plassert en ”hack”. En hack er en blokk som gir deg motstand når du sparker fra. Det er to hacker på hver side – en for venstre- og en for høyrehendte. Høyrehendte skal sparke fra i venstre hack, venstrehendte skal bruke høyre hack.

5.0 Hvem begynner kampen?
Spillerekkefølgen i første runde avgjøres med en nærmest midten-av-boet-dragning. Laget som kommer nærmest midten, bestemmer hvilket lag som skal sette den første steinen i kampen. Dragningen skjer ved at én spiller på hvert lag setter én stein hver. Vanlige regler for stein i spill og kosting på egen og motstanders stein, gjelder. Første stein skal flyttes dersom man ser at stein nummer to kommer til å treffe den første. Legg merke til hvor steinen lå, og legg den tilbake etterpå.

6.0 Kosting
Mellom de to tee-linjene kan alle steiner som er i bevegelse kostes av alle på det laget som "eier" steinen. En stein skal være i bevegelse før den kan kostes. Enhver stein som rører på seg er en "stein i bevegelse".
Mellom de to tee-linjene kan ingen koste motstanderens steiner.
Bak tee-linjen kan bare én spiller fra hvert lag koste til enhver tid. Dette kan være hvilken som helst av spillerne på laget som på dette tidspunktet spiller, men må være fungerende skip på motsatt lag. Vedkommende skal ikke begynne å koste motstanderens stein før den når tee-linjen.

7.0 Spillet og poengberegning
I selve kampen spiller lagene annenhver stein inntil samtlige åtte steiner på hvert lag er spilt.
 
Steinen skal være sluppet før den når nærmeste hog-line.(Hvis steinen ikke er sluppet og den ikke er nådd frem til nærmeste tee-line, kan den spilles på nytt.)
For å være med i spillet, må steinen stoppe mellom borteste hog-line og back-line. Steinen skal være helt over hog-line når du ser på steien ovenfra. For back-line er det annerledes. Her er steinen i spill så lenge en del av den bryter linja når du ser på steinen ovenfra.
En stein som treffer en sidekant eller blir liggende slik at den berører en sidekant eller sidelinje, skal straks tas ut av spill. En stein skal også tas ut av spill dersom en av spillerne kommer borti egen stein i spill med sin kost eller på annen måte før den har stoppet.

Området utenfor boet, mellom hog-line og tee-line, kalles free guard-zone. Det er ikke lov å fjerne motstandersteiner fra spill når steinen(e) ligger i free guard-zone før den 5. steinen i runden settes.

NB! Det er lov å treffe steiner slik at de flyttes, men altså ikke ta de ut av spill. Tas steinen ut av spill, skal den legges tilbake. Steinen som forårsaket dette, skal tas ut av spill.

Spillet går ut på å få egne steiner nærmere sirkelens sentrum enn motstanderens beste stein, etter at alle steinene er satt. Det gis ett(1) poeng for hver stein i boet som ligger nærmere sentrum enn motstanderens beste.
Laget som vinner omgangen, skal sette første stein i neste omgang.

Dersom lagene ser at kampen ikke kan bli ferdig innenfor tidsrammen på 2 timer, må lagenes lagledere(skiper) innbyrdes avtale om å redusere antall steiner i sisterunden(f.eks. fra 8 til 5 steiner).

8.0 Rangering (Oppdatert 2/1-18)
Det er to seriespill i løpet av sesongen: Høst og vår. Dersom lag har like mange poeng når serien er slutt, rangeres lagene på følgende måte: 

  1. Innbyrdes oppgjør
  2. Resultat av dragningene for den aktuelle serien.
  3. Antall seire
  4. Antall uavgjorte kamper 
  5. Loddtrekning


8.1 Regler for dragning etter første seriekamp (Oppdatert 2/1-18)

Etter første seriekamp hver høst og vår skal lagene gjennomføre dragninger. Curlingutvalget vil gjøre målingene.
 
Poenget er å komme så nærme midten av boet som mulig. Avstanden fra de tre beste steinene til knappen legges sammen. Steinene må inn i boet for å bli målt. Steiner som ikke er i boet, noteres med en avstand på 183 centimeter. 
 
Rett etter første seriekamp går spillerne av isen og venter på måleren fra curlingutvalget. Det er med andre ord ikke anledning til å trene på dragninger etter kampslutt.  Dette for ikke å gi lag som er tidlig ferdig med sin kamp fordelen av å kunne trene. Hvis noen setter en prøvestein, får laget notert 183 cm x 3. 
 
Når måleren er på plass, skal alle fire spillerne på laget sette hver sin stein.  De tre beste teller. Stiller laget med tre spillere, setter disse tre hver sin stein. Lag med tre spillere får altså ikke en ekstra stein. 
 
Vi måler med én desimal. Hvert enkelt resultat avrundes til nærmeste cm. Vanlig avrunding opp fra og med desimalet 5. 
 
Lagene setter annenhver stein, akkurat som i kamp. 
 
Dragningen gjøres på samme bane som kampen ble spilt på. 
 
Spillerne kan bare koste på eget lags stein. Motstander kan altså ikke koste ved disse dragningene. 
 
Hensikten med å gå bort fra «målforskjell» er å oppmuntre lagene til å spille morsommere og riktigere rent taktisk. Et lag har for eksempel spilt en god omgang hvis de klarer å vinne «bare» 2-0 når laget har siste stein. Laget har også spilt bra hvis de uten siste stein klarer å tvinge det andre laget til å vinne bare 1-0.

9.0 Dispensasjonsregler

  • Det er anledning til å søke om dispensasjon for bruk av spillere fra andre bedrifter.
  • Dispensasjoner gjelder fra den er godkjent og så lenge curlingsesongen pågår.
  • Dersom det søkes om dispensasjon for en spiller som tilhører en bedrift med bedriftsidrettslag som har eget curlinglag, må dette laget skriftlig frigi spilleren det gjelder.
  • Et lag som frigir spillere til andre bedriftsidrettslag kan ikke selv søke dispensasjoner.

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO