Alle bedriftsidrettslag betaler en årlig medlemskontingent. Når betalingen er utført, kan bedriften melde på lag og utøvere i alle lokale aktiviteter.
Medlemskapet fornyes automatisk hvert år.

Les mer om medlemskontingenten i venstre margen.

For spørsmål om medlemskap, vennligst send mail til, medlemservice@bedriftsidretten.no

Når du søker om medlemskap/opptak av bedriftsidrettslag må du ha følgende dokumenter klare:

1. Stiftelsesprotokoll

2.Lovnorm for idrettslag 

3. Medlemsliste

  • Søk om organisasjonsnummeret i enhetsregistret her: https://www.brreg.no

Bedriftsidrettslag med minst 10 medlemmer må sende inn alle vedledd. Ved mindre enn 10 medlemmer, sendes kun medlemsliste

    Når du søker om medlemskap/opptak må du ha følgende dokumenter klare.

    • Her kan du laste opp signert stiftelsesprotokoll
    • Her kan du laste opp ferdigutfylt lovnorm for bedriftsidrettslag
    • Her kan du laste opp ferdigutfylt medlemsliste